09-11-2018 - Wiercenie pali DSM na obiekcie WD-8 w km 23+450.