11-04-2019 - Stabilizowanie gruntu cementem i formowanie warstwy technologicznej w km 22+820