11-07-2018 - Odhumusowanie terenu po budowę Węzła Kołbiel i w km. 21+750 w miejscowości Bocian