12-0602019 - Rozkładanie betonu C5/6 na łącznicy Ł-3 Węzeł Kołbiel.