14-03-2019 - Badanie I warstwy na drodze DOPT 2 w km 1+700.