19-10-2018 - Prace przy budowie łącznicy Ł7 na Węźle Kołbiel.