20-07-2018 - Zabezpieczenie linii gazowej na wjeździe na plac budowy w km. 26+200 w miejscowości Gadka.