21-12-2018 - Przebieg trasy od WD-9 km23+820 do ZB-21 km 22+650.