23-01-2020 - Betonowanie korpusu przyczółka podpory P1. WED-1 w km 20+490. km