23-01-2020 - Budowa warstwy nasypy na proj. DK50 w km od 1+275 do 1+300.