24-04-2019 - Betonowanie ustroju nośnego na obiekcie WED-1 w km 20+490.