24-05-2019 - Zbrojenie ściany czołowej i skrzydełek wylotu na obiekcie PZM-8 w km 26+210