24.05.2018-Ogólny widok na przebieg trasy S17-obwodnica Kołbieli