26-10-2018 - Prace ziemne przy budowie WD 11 w km 24+200.