27-06-2018 - Prace przygotowawcze przy budowie bypassu na DK 50