27-11-2019 - Wykonanie warstwy izolacyjnej z asfaltu lanego na MS-4.