28-02-2019 - Widok na Węzeł Kołbiel i obiekt WD-8 w km 23+450.