28-12-2019 - wykonanie warstwy ścieralnej w km 0+421 do 0+768 na DK50.