30-04-2019 - Wykonanie pali CFA na obiekcie MS-4 w km 24-408.