30-10-2018 - Wykonywanie podbudowy z betonu niekonstrukcyjnego na obiekcie WD 11 w km 24+222.