30-11-2018 - Przebieg trasy głównej od km 21+600 do 22+450 w miejscowości Bocian.