30.07.2018 - Widok na stanowisko archeologiczne i przebieg trasy S 17 w miejscowości Gadka.