31.08.2018 - Rozpoczęcie robót stałych w rejonie ZB 21 i na obiekcie WD 9 Węzeł Kołbiel.