Wrzesień 2016

  • geodezja – prace w terenie
  • aktualizacja inwentaryzacji przyrodniczej
  • opracowanie analizy prognozy ruchu
  • opracowanie koncepcji MOP
  • inwentaryzacja nieruchomości do rozbiórek