Wrzesień 2017

  • Wykonano prace saperskie, w planowanym pasie robót, w Nadleśnictwie Celestynów i Mińsk.
  • Uzyskano wszystkie wymagane uzgodnienia dla planu działań ratowniczych.
  • Opracowano Projekt Stałej Organizacji Ruchu i uzyskano wszystkie wymagane opinie odpowiednich jednostek.
  • Przygotowanie i przekazanie do Inzyniera Koncepcji Zarządzania Ruchem.
  • Kontynuowanie prac związanych z opracowaniem Projektu Wykonawczego.