01-08-2019 - Postęp prac na DK50 w kierunku Kołbieli.