03-04-2019 - Prace przy PZM-6 w km 21+200. (przejście dla małych zwierząt)