03-06-2020 - Prace nawierzchniowe na łączeniu z odcinkiem nr 3.