04-02-2021 - Wykonanie zjazdu indywidualnego z DK 50.