05-03-2020 - Śrutowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-9 w km 23+821.