06-08-2020 - Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego na DOPT17a.