07-07-2020 - Malowanie oznakowania poziomego na S17 w okolicy MOP.