07-08-2019 - Wykonanie zasypki przyczółków i wznoszenie muru oporowego na WD-11 war.1