07-09-2018 - Wykonywanie platformy do wykonania kolumn DSM na obiekcie WD9, Węzeł Kołbiel.