07-11-2018 Przygotowanie podłoża pod bypass w śladzie S17 w km 27+800