07-12-2018 - Prace przy budowie obiektu WD11 war.1 w km 24+222.