08-01-2021 - Prace wykończeniowe przy zbiornikach wodnych.