08-02-2019 - Budowa kanalizacji deszczowej KD 27 na DK 50.