10-06-2020 - Wykonanie podłoża pod wagę dla ITD w rejonie MOP.