10-07-2019 - Układanie podbudowy bitumicznej na Ł-3.