11-01-2019 - Zbrojenie filarów podpory P2 na obiekcie WD-9 w km 23-830.