11-07-2018 - Odhumusowanie terenu w km. 21+750 w miejscowości Bocian.