12-06-2018 Prace na placu składowym w miejscowości Człekówka i wycinka drzew w miejscowości Ostrowik