12-06-2019 - Budowa zbiornika wodnego ZB-19a w km 19+350.