12-09-2019 - Wykonywanie szczelin w warstwie nawierzchniowej ok km 22+750.