12-10-2018 - Prace przy budowie DOPT2C oraz DP2741W w Starej Wsi Drugiej