13-03-2019 - Prace archeologiczne na terenie budowy zbiornika wodnego ZB-23.