14-02-2020 - Betonowanie korpusu przyczółka-podpora P3. WED-1 w km 20+490.