14-09-2018 Budowa grobli na zbiorniku wodnym w km 21+550 w miejscowości Bocian.