15-01-2020 - Frezowanie nawierzchni w km 26+200 do 26+500.